เลขที่หนังสืออว 660201.1.15/701
วันที่17 มิ.ย. 2567
หน่วยงานกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการ1.สายส่งน้ำ pvc 1 เส้น
2.ข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง
วันที่ต้องใช้19 ก.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบพันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671402


#671402-1 - 1.สายส่งน้ำ pvc 1 เส้น 2.ข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6709/000183

จำนวนเงิน : 6,634

วันที่ของรายงานฯ : 25 มิ.ย. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090984

จำนวนเงิน : 6,634.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 มิ.ย. 2567

0116-1106
4 กำหนดชื่อผู้ขาย

ชื่อผู้ขาย : หจก.แชมป์ศิวเทพ

จำนวนเงิน : 6,634

5 กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง

วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ก.ค. 2567

6 ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน

ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :

วันที่ส่งมอบ : 18 ก.ค. 2567

7 ตรวจรับพัสดุ

เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6710/000018

วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.ค. 2567

8 เบิกจ่าย

เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9896

จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,634

วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.ค. 2567