เลขที่หนังสืออว 660201.1.16/1876
วันที่18 มิ.ย. 2567
หน่วยงานกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการจัดซื้อวัสดุ 11 รายการ
วันที่ต้องใช้21 ก.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบสว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671405


#671405-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000160

จำนวนเงิน : 47,833.00

วันที่ของรายงานฯ : 21 มิ.ย. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090818

จำนวนเงิน : 47,833.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 มิ.ย. 2567

0119-1106