เลขที่หนังสืออว 660201.1.16/1875
วันที่18 มิ.ย. 2567
หน่วยงานกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการจ้างเหมางานติดตั้งป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์
วันที่ต้องใช้21 ก.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671406


#671406-1 - จ้างเหมางานติดตั้งป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6710/000002

จำนวนเงิน : 109,782.00

วันที่ของรายงานฯ : 2 ก.ค. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 1106

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67100001

จำนวนเงิน : 109,782.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ก.ค. 2567

0119-1106