เลขที่หนังสืออว 660201.1.9/1170
วันที่20 มิ.ย. 2567
หน่วยงานกองกฎหมาย
ชื่องานโครงการค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ 3 คัน
วันที่ต้องใช้10 ก.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบวิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671410


#671410-1 - จ้างเหมารถตู้ เดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อรับงานด้านยุทธศาสตร์ มข 10-12กค67 พิษณุโลก

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000178

จำนวนเงิน : 18,000.00

วันที่ของรายงานฯ : 25 มิ.ย. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 11903

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090981

จำนวนเงิน : 18,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 มิ.ย. 2567

010000-11903