เลขที่หนังสืออว 660201.1.8/355
วันที่18 มิ.ย. 2567
หน่วยงานกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ชื่องานโครงการจ้างเหมารถบัสแอร์ 2 ชั้น 2 คัน
วันที่ต้องใช้18 ก.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671416


#671416-1 - จ้างเหมารถบัส2ชั้นขอนแก่น-นครราชสีมา-ขอนแก่น จำนวน 1 งาน

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6709/000163

จำนวนเงิน : 54,000

วันที่ของรายงานฯ : 25 มิ.ย. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130408

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090862

จำนวนเงิน : 54,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 มิ.ย. 2567

010000-130408