เลขที่หนังสืออว 660201.1.5/2846
วันที่19 มิ.ย. 2567
หน่วยงานกองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง
วันที่ต้องใช้10 ส.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน671419


#671419-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ลำดับ กิจกรรม รายละเอียด วันที่ดำเนินการ หมายเหตุ
1 ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง

เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR709/000184

จำนวนเงิน : 468,000

วันที่ของรายงานฯ : 25 มิ.ย. 2567

2 วิธีจัดซื้อจัดจ้าง 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3 คุมยอดงบประมาณหลักการ

ปีงบประมาณ : 2567

รหัสกิจกรรม : 130261

เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090971

จำนวนเงิน : 468,000.00

วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 มิ.ย. 2567

010000-130261