รายการโครงการ
เลขที่หนังสือชื่องานโครงการหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
อว 660101.18/4 1. Microsoft Bluetooth Mouse Arc MCS – ELG - 00005 1 อัน ราคา 2,590 บาท 2. Apple Pencil (รุ่นที่ 2) MU8F2ZA/A 1 อัน 5,040 บาท จำนวน 7,630 บาท ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาพันธกร อุตรนคร
อว 660201.2.11/308"ฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กระป๋อง 24 กระป๋องศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือพันธกร อุตรนคร
อว 660102.2/73(**หน่วยงานยกเลิกเรื่อง**) ค่าบริการสนามกอล์ฟและรถกอล์ฟ 1 งานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยวิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 66021.1.13/392**ส่งกลับหน่วยงาน เนื่องจากยกเลิกเรื่อง** จ้างเหมาผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์นักกีฬาในโครงการเคเคยู วอลเลย์บอลอะคาเดมี่กองการกีฬาวิจิตรา แก่นเชียงสา
660201.1.5.3/14120hkเหมาติดตั้งบุ้งกี๋ขุดดินรถขุดเจาะ หมายเลขทะเบียน ตง. 2202 ขอนแก่น หมายเลข 6301050000003กองอาคารและสถานที่ลักขณา พากเพียร
อว 660201.2.1/15911. จ้างเหมาการแสดงหนังปะโมทัย 2.จ้างเหมาหุ่นกระบอกอีสาน 3.จ้างเหมาสมาคมหมอลำกลอน 4.จ้างเหมาการแสดงหมอลำ 5.จ้างเหมาแสดงหมอลำ 6.จ้างเหมาแสดงวงโปงลาง 7.จ้างเหมาการแสดงวงดนตรีชนะเลิศศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอารยา จินกสิกิจ
อว 660201.1.5/5486,54851. จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมเต้ารับเต็นท์แถวบัณฑิต 2. จ้างเหมาติดตั้งพัดลมเตนท์ 21ตัวกองอาคารและสถานที่มยุรี โรชาท์
อว 660203/17021.AC Adapter 1 อัน 2.เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล 2 เครื่องสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660203/19141.AC ADAPTER LENOVO 1 อัน 2.เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล 2 เครื่องสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอภิสิทธิ์ บัวหอม
อว 660201.1.4/1241.Adapter 2 ตัว 2.สาย HDMI 1 สายกองยุทธศาสตร์วิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.2.25/12911.Backdrop 1 งาน 2.โต๊ะหน้าขาวพร้อมผ้าคลุม 3.เก้าอี้พลาสิตกพร้อมผ้าคลุม ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรรมพันธกร อุตรนคร
อว 660201.2.11/1601.Backdrop 1 ชุด 2.เคาเตอร์ 1 ชุด 3.Roll-Up 1 ชุดศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือพาว สามหาดไทย
อว 660101.15/191.Backdrop ขนาด 3*12 เมตร 2.backdrop ขนาด 2.4*7.2 เมตร 3.ป้ายรางวัล 4.ป้ายลงทะเบียนฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการอภิสิทธิ์ บัวหอม
อว 660201.1.5/37041.Batterry UPS 3 ตัว 2.Adapter 25 W 6 อันกองอาคารและสถานที่นันทวุฒิ แคว้นน้อย
มข 0201.1.12/2931.Brodcast Console 1 เครื่องกองสื่อสารองค์กรปิยนุช โลมาอินทร์
อว 660101.1/1291.Cafe Classica Bean 2.Cafe Classica Groundสำนักงานอธิการบดีชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.2.11/1931.Cell culture dish 1 case 2.Sodium chloride 20 packศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือพันธกร อุตรนคร
อว 660201.1.16/29061.Check Valve 2 ชุด 2.ยีโบว์หน้า 4 ชุด 3.ท่อ PVC 2 ท่อนกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสว่าง รัฐวร
ศธ 0514.1.64/25491.Computer HP Prodesk 1 ชุด 2.Notebook 1 เครื่องกองการกีฬาอภิสิทธิ์ บัวหอม
อว 660201.1.16/13251.CT แรงต่ำ ชนิดถอดประกอบ 2.ดวงโคมไฟฟลัตไลต์ชนิด LEDกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมปิยนุช โลมาอินทร์