รายการโครงการ
เลขที่หนังสือชื่องานโครงการหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
มข 0201.1.12/308ตรายาง 2 รายการกองสื่อสารองค์กรอารยา จินกสิกิจ
,- 0201.1.1.2/7231.กระติกน้ำร้อน 2.ที่แขวนสูท 3.ชุดแก้วรับรองกองบริหารงานกลางอภิสิทธิ์ บัวหอม
-จ้างเหมาบริการทำความสะอาด กลุ่มอาคารสำนักงานทั่วไปกองคลังมยุรี โรชาท์
-จ้างเหมาบริการทำความสะอาด กลุ่มศูนย์อาหารและบริการกองคลังมยุรี โรชาท์
-จ้างเหมาบริการทำความสะอาด กลุ่มหอพักนักศึกษาและสถานกีฬากองคลังมยุรี โรชาท์
/7097ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคาร โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ชั้นเลิศ รพ.ศรีนครินทร์ มข.กองอาคารและสถานที่ศศิกาญจน์ ประสารฉ่ำ
01PR6602/000190จ้างเหมาปฏิบัติงานที่งานพัสดุ กองคลังกองคลังสว่าง รัฐวร
01PR6704/000112จ้างเหมาปฏิบัติงานที่งานพัสดุ กองคลังกองคลังสว่าง รัฐวร
01PR6707/000007จ้างเหมาปฏิบัติงานที่งานพัสดุ กองคลังกองคลังสว่าง รัฐวร
660101.17/26จ้างเหมางานโครงการบำรุงรักษาระบบกระบวนงานดิจิทัล K2 ฝ่ายดิจิทัลมยุรี โรชาท์
660201.1.1.2/300Logitech TAP โซลูชั่นห้องประชุมกองบริหารงานกลางอภิสิทธิ์ บัวหอม
660201.1.1.2/301ลิ้นชักอเนกประสงค์ 3 ช่อง เก้าอี้สตูลมีล้อเลื่อน โต๊ะประชุม ขนาด 6 ที่นั่ง เก้าอี้สำนักงานหุ้มตาข่าย ตู้เอกสารบานโล่งกองบริหารงานกลางอภิสิทธิ์ บัวหอม
660201.1.13/508จ้างเหมากำจัดปลวก ระบบเคมีกองการกีฬาวิจิตรา แก่นเชียงสา
660201.1.13/511lulgxipN luohegิน ถุงมือผ้าสีดำ นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชม. แปรงทาสี 2 นิ้วกองการกีฬาพันธกร อุตรนคร
660201.1.16/1004จ้างเหมาซ่อมและแก้ไขส่วนบูมทั้งท่อนของรถบรรทุกติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า หมยเลขครุภัณ์ มข.0500-02-017-000-00001/51 กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสว่าง รัฐวร
660201.1.16/1005จ้างเหมาซ่อมระบบไฮดรกลิกรถบรรทุกติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์ มข. สธ. 4-09กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสว่าง รัฐวร
660201.1.16/1036จ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำในการระบายน้ำชั่วคราวโครงการก่อสร้าง MEDICAL HUBกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมปิยนุช โลมาอินทร์
660201.1.16/1720จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำที่ผ่านการบำบัดกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมปิยนุช โลมาอินทร์
660201.1.16/994จ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำ WILO 1450 RPM 16 Barกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมปิยนุช โลมาอินทร์
660201.1.16/995จ้างซ่อมปั๊มน้ำ SAER 4 KW 380 V.2Pกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมวิจิตรา แก่นเชียงสา