รายการโครงการ
เลขที่หนังสือชื่องานโครงการหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
อว 660201.1.12/4901.ริบบิ้น 6 ม้วน 2.เมาส์ไร้สาย 1 อันกองสื่อสารองค์กรชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201/588เสื้อโปโล 40 ตัวกองบริหารงานกลางชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.1.12/493หูฟังอินเอียร์ 1 ตัวกองสื่อสารองค์กรชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.1.5/32881.ชุดแบตเตอรี่ 1 ชิ้น 2.เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 1 ชิ้นกองอาคารและสถานที่ชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.1.5/3300รองเท้าเซฟตี้ 20 คู่กองอาคารและสถานที่ลักขณา พากเพียร
อว 660201.1.5/3342จัดซื้อวัสดุ 7 รายการกองอาคารและสถานที่ลักขณา พากเพียร
อว 660201.1.5/3341จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องน่ำคนพิการและประตูห้องสำนักงานอาคารพิพิธภัณฑ์กองอาคารและสถานที่ลักขณา พากเพียร
อว 660201.1.5/3299จัดซื้อวัสดุ 6 รายการกองอาคารและสถานที่ลักขณา พากเพียร
อว 660201.1.12/500ค่าจ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียงและจัดตกแต่งสถานที่ พิธีมหามงคลเแลิมพระชนมพรรษา 6 รอบกองสื่อสารองค์กรพันธกร อุตรนคร
อว 660201.1.16/2247จัดซื้อวัสดุ 5 รายการกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสว่าง รัฐวร
อว 660201.2.1/9561.ค่าจ้างเหมาเตรียมอุปกรณ์ทำกระทงบก 2.ค่าจ้างเหมาเตรียมอุปกรณ์วาดรูปโคมไฟ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสว่าง รัฐวร
อว 660201.2.1/928ค่าเช่าห้องประชุม 2 วันศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอารยา จินกสิกิจ
อว 660201.1.13/1338ชุดนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 26 ตัวกองการกีฬาอารยา จินกสิกิจ
อว 660201.2.1/884ค่าจ้างเหมาทาสีพร้อมสีขนาดพื้นที่ประมาณ 1000 ตารางเมตรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอารยา จินกสิกิจ
อว 660201.2.24/618จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายชื่อหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตจารุ ธีระสาร
อว 660201.1.1.2/517จัมสตาร์ทเครื่องยนต์ 10 ชุดกองบริหารงานกลางอภิสิทธิ์ บัวหอม
อว 660201.1.1.2/525ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสัญญาณภาพภายในห้องประชุมอาคารสิริคุณากร 4 รายการกองบริหารงานกลางอภิสิทธิ์ บัวหอม
อว 660201.1.1.2/518จัดซื้อวัสดุ 4 รายการกองบริหารงานกลางอภิสิทธิ์ บัวหอม
อว 660201.1.16/2215จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบระบายน้ำผิวดินกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมปิยนุช โลมาอินทร์
อว 660201.1.5/2356โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องอีสานนิทัศน์ เพื่อพัฒนาหอศิลป์ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูลศิลปกรรมของอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่นกองอาคารและสถานที่จารุ ธีระสาร