รายการโครงการ
เลขที่หนังสือชื่องานโครงการหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
อว 660201.1.12/459ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10 ข่าวอีสานไทยแลนด์นิวส์กองสื่อสารองค์กรวิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.1.5/3111ซ่อมรถทะเบียน ขคง 270กองอาคารและสถานที่วิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.1.5/3080อะไหล่พร้อมอุปกรณ์ใช้งานวิทยุ 3 ชุดกองอาคารและสถานที่วิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.1.12/479ลงนามถวายพระพร รัชกาลที่ 10 มวลชนไทยนิวส์ TV Onlineกองสื่อสารองค์กรวิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.1.1.2/495เปลี่ยนไส้กรองเครื่องทำน้ำดื่ม 3 เครื่องกองบริหารงานกลางวิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.1.6.3/1917แก้ไขทางเดินตัวหนอนด้านขอบข้างทรุดและซ่อมแซมพื้นกระเบื้องชำรุดบริเวณศาลเจ้าพ่อมอดินแดงกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.1.6/2055ซ่อมรถทะเบียน นข 9966กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.1.16/2102จัดซื้อวัสดุ 3 รายการกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.1.16/2100ซ่อมรถทะเบียน ผน 2039กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.1.16/1996จัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งสำหรับโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงดันสูงน้ำที่ผ่านการบำบัดกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมปิยนุช โลมาอินทร์
อว 660201.1.16/2116จัดซื้อวัสดุ 8 รายการกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมปิยนุช โลมาอินทร์
อว 660201.1.16/2103จัดซื้อวัสดุ 5 รายการกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมปิยนุช โลมาอินทร์
อว 660201.1.5/3145จัดซื้อวัสดุ 5 รายการกองอาคารและสถานที่ลักขณา พากเพียร
อว 660201.1.5/3109งานจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน ห้องประชุมสารสิน 1 งานกองอาคารและสถานที่ลักขณา พากเพียร
อว 660201.1.3.1/6391จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2 รายการกองทรัพยากรบุคคลลักขณา พากเพียร
อว 660201.1.16/20651.ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด 10 ถัง 2.ถังดับเพลิงเคมีแห้ง 9 ถัง 3.ป้ายถังดับเพลิงแบบสามเหลี่ยม 2 ภาษา 23 อัน 4.ป้ายระวังสารกัดกร่อน 2 อัน 5.ป้ายอันตรายจากสารเคมี 2 อัน 6.ป้ายระวังผลัดตกบ่อ 4 อัน 7.ป้ายห้ามสูบบุหรี่ 2 อัน 8.ป้ายห้ามทำให้เกิดประกายไฟ 2 อัน กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสว่าง รัฐวร
อว 660201.1.16/2094จ้างเหมารถเครน ขนาด 25 ตัน 7 วันกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสว่าง รัฐวร
อว 660201.1.16/1997จัดซื้อวัสดุ 218 รายการกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสว่าง รัฐวร
อว 660201.1.6/2083จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่สำหรับให้บริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษากองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จารุ ธีระสาร
อว 660201.1.1.2/4911.ตกแต่งหน้าประตูห้องอธิการบดี 2.ตกแต่งหน้าประตูผู้บริหาร 3.ตกแต่งเสากลมห้องโถง ชั้น 5 กองบริหารงานกลางจารุ ธีระสาร