รายการโครงการ
เลขที่หนังสือชื่องานโครงการหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
อว 660201.1.6.1/1989ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คันกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ปิยนุช โลมาอินทร์
อว 660201.1.5/1547จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าบริเวณพื้นที่สนามกีฬา โรงเรียนสาธิตมอดินแดงกองอาคารและสถานที่ลักขณา พากเพียร
อว 660201.1.13/1253จ้างเหมาบริการบุคคลช่วยปฏิบัติงานโครงการKKU Volleyball Academy จำนวนเงิน 20,000 บาทกองการกีฬาวิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.1.15/7391.กระดาษถ่ายเอกสาร 40 รีม 2.ทะเบียนหนังสือส่ง 10 เล่มกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยนันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660201.1.3.1/6096จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการกองทรัพยากรบุคคลนันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660201.1.14/410จัดซื้อวัสดุ 12 รายการกองบริการหอพักนักศึกษานันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660203/13231.เครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง 2.ท่อน้ำยาชุดที่ 1 จำนวน 9 เมตร 3.ท่อน้ำยาชุดที่ 2 จำนวน 15 เมตร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยลักขณา พากเพียร
อว 660201.1.6.1/19211.ค่าจ้างเหมาถ่ายทอดสด 2.ค่าจ้างเหมาจัดทำวิดิโอแนะนำชมรม 49 ชมรมกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ลักขณา พากเพียร
อว 660201.1.6.1/19101.เต๊นท์ 33 หลัง 2.ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่าง 1 งานกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ปิยนุช โลมาอินทร์
อว 660201.1.16/1999จัดซื้อวัสดุ 24 รายการกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมปิยนุช โลมาอินทร์
อว 660201.1.16/1993จัดซื้อวัสดุ 19 รายการกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมปิยนุช โลมาอินทร์
อว 660201.1.6/1912ซ่อมรถทะเบียน 40-0603กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์วิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.1.6/1913ซ่อมแอร์คอมเพรสเซอร์มีปัญหา 1 งานกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์วิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.2.24/5791.ตรายาง 2 อัน 2.ซองพลาสติกใส 1 แพ็คศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตวิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.1.5/2983ซ่อมรถทะเบียน นข 492กองอาคารและสถานที่วิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.1.5/2982ซ่อมรถทะเบียน นข 2464กองอาคารและสถานที่วิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.1.6/19151.กล่องใส่กระดาษทิชชูม้วนใหญ่ 1 ชุด 2.ที่แขวนกระเป๋าในห้องน้ำ 650 อันกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.1.6/1914จัดซื้อวัสดุ 6 รายการกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.1.16/1998จัดซื้อวัสดุ 7 รายการกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.1.16/2000จ้างเหมารถแบคโฮ 7 วันกองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมสว่าง รัฐวร