รายการโครงการ
เลขที่หนังสือชื่องานโครงการหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
อว 660201.1.5/2846ซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่องกองอาคารและสถานที่ลักขณา พากเพียร
อว 660201.1.5/2831บำรุงรักษาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 86 เครื่องกองอาคารและสถานที่ลักขณา พากเพียร
อว 660201.1.8/346License โปรแกรม Mandala AI 1 โปรแกรมกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาลักขณา พากเพียร
อว 660201.1.8/355จ้างเหมารถบัสแอร์ 2 ชั้น 2 คันกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาลักขณา พากเพียร
อว 660201.1.9/1162ค่าจัดทำตรายาง 21 รายการกองกฎหมายนันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660201.1.4/718จัดซื้อวัสดุ 8 รายการกองยุทธศาสตร์นันทวุฒิ แคว้นน้อย
อว 660201.1.5/2833ซ่อมแซมประตูม้วนเหล็กอาคารเก็บวัสดุ บ่อบำบัดน้ำเสียกองอาคารและสถานที่ชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.1.8/356ค่าเสื้อ 80 ตัวกองพัฒนาคุณภาพการศึกษาชาลิสา สังคมกำแหง
อว 660201.1.5/2859โปรดดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ นายไชยันต์ วงษ์เบาะ (21 มิ.ย.67-30 ก.ย.67) จำนวนเงิน 30,000 บาทกองอาคารและสถานที่วิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.1.9/1170ค่าจ้างเหมาบริการรถตู้ 3 คันกองกฎหมายวิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.2.10/673กิจกรรมจ้างเหมาจัดทำหม้อต้มและระบบกรองศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอภิสิทธิ์ บัวหอม
อว 660201.2.10/674กิจกรรมจ้างเหมาวิเคราะห์และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอภิสิทธิ์ บัวหอม
อว 660201.1.5/2832ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักชายที่ 8กองอาคารและสถานที่จารุ ธีระสาร
อว 660201.1.16/1875จ้างเหมางานติดตั้งป้ายและบอร์ดประชาสัมพันธ์กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อมปิยนุช โลมาอินทร์
อว 660201.1.16/1876จัดซื้อวัสดุ 11 รายการกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อมสว่าง รัฐวร
อว 660201.1.16/1842จ้างเหมาทำกุญแจรถ จำนวน 16 ดอกกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อมวิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.2.24/520จัดซื้อวัสดุ 8 รายการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตวิจิตรา แก่นเชียงสา
อว 660201.1.15/7011.สายส่งน้ำ pvc 1 เส้น 2.ข้อต่อสวมเร็วทองเหลืองกองป้องกันและรักษาความปลอดภัยพันธกร อุตรนคร
อว 660201.2.25/639Roll Up ขนาด 80 x 120 เซนติเมตร 1 ชิ้นศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรรมพันธกร อุตรนคร
อว 660201.1.14/388ผ้าโซล่อน 16 เมตรกองบริการหอพักนักศึกษาลักขณา พากเพียร